تحویل فوری   : انواع ساندویچ پانل سقفی و دیواری و سردخانه ای در ضخامت های مختلف

قیمت روز ساندویچ پانل

ساندویچ پانل /سقفی

تماس بگیرید

 • ضخامت 4cm
 • نوع ورقآلوزینک
 • رنگ سفید
 • ضخامت ورق0.5 میلیمتر
 • نوع فومپلی یورتان

ساندویچ پانل /سقفی

تماس بگیرید

 • ضخامت 4cm
 • نوع ورقگالوانیزه
 • رنگ سفید
 • ضخامت ورق0.5 میلیمتر
 • نوع فومپلی یورتان

ساندویچ پانل /دیواری

تماس بگیرید

 • ضخامت 4cm
 • نوع ورقآلوزینک
 • رنگ سفید
 • ضخامت ورق0.5 میلیمتر
 • نوع فومپلی یورتان

ساندویچ پانل /دیواری

تماس بگیرید

 • ضخامت 5cm
 • نوع ورقآلوزینک
 • رنگ سفید
 • ضخامت ورق0.5 میلیمتر
 • نوع فومپلی یورتان

ساندویچ پانل /دیواری

تماس بگیرید

 • ضخامت 4cm
 • نوع ورقگالوانیزه
 • رنگ سفید
 • ضخامت ورق0.5 میلیمتر
 • نوع فومپلی یورتان

ساندویچ پانل /دیواری

تماس بگیرید

 • ضخامت 10cm
 • نوع ورقآلوزینک
 • رنگ سفید
 • ضخامت ورق0.5 میلیمتر
 • نوع فومپلی یورتان
ساندویچ پانل سقفی , ساندویچ پانل دیواری