تحویل فوری   : انواع ساندویچ پانل سقفی و دیواری و سردخانه ای در ضخامت های مختلف